Vijesti     -     Kontakti

Odbor za izbor i imenovanja - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

17. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 12.12.2023.

Poziv

Materijali 

16. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 24.11.2023.

Poziv

Materijali

15. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 28.3.2023.

Poziv 

Materijali 

14. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 24.2.2023.

Poziv 

Materijali 

13. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 15.12.2022.

Poziv 

Materijali 

12. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 21.11.2022.

Poziv

Materijali 

 

11. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 21.9.2022.

Poziv 

Materijali

 

10. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 23.6.2022.

Poziv 

Materijali 

 

9. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 25.5.2022.

Poziv

Materijali 

 

7. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 23. 3. 2022.

Poziv

Materijali 

 

6. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 8.3.2022.

Poziv

Materijali

 

5. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 15. 12. 2021.

Poziv

Materijali (zip)

 

4. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 22. 11. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

 

3. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 23.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)

 

2. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 06.07.2021.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 6.7.2021.

 

1. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 18.06.2021.

POZIV  - 1. SJEDNICA ODBORA - 18.6.2021.

ZAPISNIK  - 1. SJEDNICA ODBORA

 


MANDAT 2017. - 2021. 

 

24. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 23.11.2020.

Poziv
Materijali (zip)

25. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 14.12.2020.

Poziv
Materijali (zip)

 

26. sjednica Odbora za izbor i imenovanje - 24. 3. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost