Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

Predsjednik:

VLADIMIR BOSILJEVAC

Zamjenik predsjednika:

DUBRAVKO GALIĆ

Članovi:

TOMISLAV JELKOVAC 

DANIJELA MRŽLJAK 

DANIEL VUKELJA 

DIMITRIJE BIRAČ 

ŽELJKA BUKOVAC ERDELJAC 

 


 Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

  • prati provođenje propisa koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja i obnove Županije,
  • usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak i obnovu Županije,
  • predlaže unapređivanje gospodarstva, obnove i razvoja područja Županije, poduzetničkih aktivnosti te investicijskih ulaganja i programa na području Županije,
  • razmatra izvještaje o prijedlozima i ostvarenju poduzetničkih kredita,
  • prati stanje i predlaže mjere i aktivnosti u pojedinim područjima gospodarskog života, a koje se odnose i na komunalnu infrastrukturu, vodoprivredu, energetiku, industriju, promet i veze te predlaže donošenje akata iz samoupravnog djelokruga Županije,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja i druge poslove iz područja gospodarske politike, obnove i razvoja iz samoupravnog djelokruga Županije.

__________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA - 17.7.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 15.9.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 28.11.2017.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA - 26.2.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 10.4.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 16.5.2018.

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA- 3.7.2018.

POZIV - 8. SJEDNICA ODBORA - 25.9.2018.

POZIV - 9. SJEDNICA ODBORA - 23.10.2018.

POZIV - 10. SJEDNICA ODBORA - 12.12.2018.

POZIV - 11. SJEDNICA ODBORA - 22.2.2019.

POZIV - 12. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2019.

POZIV - 13. SJEDNICA ODBORA - 5.6.2019.

POZIV - 14. SJEDNICA ODBORA - 5.7.2019.

POZIV - 15. SJEDNICA ODBORA - 18.9.2019.

POZIV - 16. SJEDNICA ODBORA - 4.11.2019.

POZIV - 17. SJEDNICA ODBORA - 5.11.2019.

POZIV - 18. SJEDNICA ODBORA - 17.12.2019.

POZIV- 19. SJEDNICA ODBORA - 11.2.2020.

POZIV - 20. SJEDNICA ODBORA - 1.9.2020.

 

ZAPISNIK - 1. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 2. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 3. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 4. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 5. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 11. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 12. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 13. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 14. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 15. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 16. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 17. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 18. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 19. SJEDNICA ODBORA 

ZAPISNIK - 20. SJEDNICA ODBORA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 MANDAT 2013. - 2017.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA 

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 21. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 22. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 23. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 24. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 20. SJENICE ODBORA

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE ODBORA

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost