Vijesti     -     Kontakti

Odbor za dodjelu javnih priznanja županije - materijali

Odbor za dodjelu javih priznanja Karlovačke županije za 2023. godinu

 

1. sjednica - 2.2.2024.

Poziv

Materijali (zip)

2. sjednica - 11.3.2024.

Poziv

Materijali (zip) 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost