Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za branitelje i stradalnike domovinskog rata

Odbor za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Predsjednik:

IVAN POŽEGA

Zamjenik predsjednika:

MILAN HODAK

Članovi:

IVAN KNEZOVIĆ

IVAN UĐBINAC

NENAD KATIĆ

RENATO GLAVAŠ

ALENKO RIBIĆ

MILAN VALENTIĆ

NIKOLA BAKALE
 

Odbor za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  • prati provedbu propisa o ostvarivanju prava branitelje i stradalnika Domovinskog rata te daje mišljenja i prijedloge glede uvjeta i načina rješavanja pojedinih pitanja,
  • prati stanje i predlaže donošenje propisa, kao i poduzimanje mjera iz nadležnosti Županije,
  • surađuje sa drugim nadležnim tijelima u svezi s provedbom mjera i propisa,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije.

 ___________________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. sjednica -  27.11.2017.

POZIV - 2. sjednica - 11.4.2018.

POZIV - 3. sjednica - 15.5.2018.

POZIV - 4. sjednica - 11.12.2018.

POZIV - 5. sjednica - 22.10.2019.

POZIV - 6. sjednica - 4.11.2019.

POZIV - 7. sjednica - 15.7.2020.

ZAPISNIK - 1. sjednica - 27.11.2017.
ZAPISNIK - 2. sjednica - 11.4.2018. 
ZAPISNIK - 3. sjednica - 15.5.2018.
ZAPISNIK - 4. sjednica - 11.12.2018.
ZAPISNIK - 5. sjednica - 22.10.2019.
ZAPISNIK - 6. sjednica - 4.11.2019.
ZAPISNIK - 7. sjednica - 15.7.2020

 

_____________________________________________________________

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost