Vijesti     -     Kontakti

Obrasci

Ovdje možete pronaći obrasce Karlovačke županije.

Hrvatski branitelji

Status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, status zatočenika, status stradalih pirotehničara, status člana obitelji smrtno stradalog HB iz Domovinskog rata, status člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status člana obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Priznavanje prava na naknadu za nezaposlene HB iz Domovinskog rata

Priznavanje prava na besplatne udžbenike

Ukop uz vojnu počast za umrlog HRVI/HB iz Domovinskog rata

Status HB iz Domovinskog rata - dragovoljca

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Pravo na oslobađanje sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite


Popunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokumentacijom možete poslati putem pošte na adresu Karlovačka županija, Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo, A. Vranyczanya 2, Karlovac ili osobno na istu adresu, a za sva dodatna pitanja ili moguće nejasnoće možete nas kontaktirati:

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost