Vijesti     -     Kontakti

Obrasci

Ovdje možete pronaći obrasce Karlovačke županije.

Kultura

Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu

            Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93,  38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/20) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15) zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu.

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih programa i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.


Provedba Programa javnih potreba u kulturi, obrasci:


Osnivanje kazališta, obrasci:


Upisnik knjižnica:

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost