Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Poziv Ministarstva poljoprivrede

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“

 

Poštovani,

ovim putem obavještavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Javni poziv iz naslova ove obavijesti.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: Poziv.pdf (gov.hr)

Poziv objavljuje:

            Ministarstvo poljoprivrede

 

Sažetak:

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

 • A) LCD projekt kao lokalna infrastruktura i
 • B) LCD projekt kao proizvođačke organizacije i partneri.

Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • A) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura:
  • jedinica/e područne (regionalne) samouprave, ili
  • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.
 • B) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LCD projekt proizvođačke organizacije i partneri su:
  • u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljima smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga;
  • u slučajevima:
   • proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili jedinice lokalne samouprave, kao investitori u zajedničkom projektu
   • proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili
   • proizvođačka/ organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu

prihvatljivim prijaviteljima smatrat će se trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, osnovano od strane svih partnera u projektu, pod uvjetom da je društvenim ugovorom razriješeno pitanje participacije pojedinog partnera u vlasništvu društva u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Rok za podnošenje prijava:

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog Poziva.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. travnja 2022. do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga odnosno do 31. ožujka 2023.

 

Raspoloživa sredstva:

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.
 • Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.
 • Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

 

Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eNPOO od strane ovlaštene osobe.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede - Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (gov.hr)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi prijave, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Obavijest o Javnom pozivu za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

Obavijest o Javnom pozivu za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (Rok: 24. ožujka 2022. godine)

Poštovani,

ovim putem obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Javni poziv iz naslova ove obavijesti.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: javni_poziv_za_sufinanciranje_posebnih_programa_nacionalnih_manjina_u_rh_u_2022._god.pdf (gov.hr)

Poziv objavljuje:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sažetak:

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama: 

 a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

 b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;

 c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);

 d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine; 

 e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola. 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Rok za podnošenje prijave

Prijave na temelju ovoga Natječaja mogu se podnositi od 22. veljače 2022. do 24. ožujka 2022. godine.

 

Sredstva

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 300.000,00 kuna je indikativna vrijednost Javnoga poziva.

Prijave za dodjelu sufinanciranja

Prijave za sudjelovanje podnose se pisanim putem n a Obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva:

Javni poziv_obrazac 1_obrazac za prijavu programa.doc (live.com)

Prijavitelji mogu podnositi prijave isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od datuma objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr) do definiranoga roka ovim Javnim pozivom.

Dokumentacija koja zahtijeva potpis Prijavitelja mora biti u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje. 

Prijava se podnosi u jednom (1) izvorniku na formatu A4 u jednome zatvorenom paketu/omotnici, uvezana s numeriranim stranicama.  

Prijave pristigle isključivo elektroničkom poštom i u elektroničkome obliku neće se uzeti u razmatranje.

Više o javnom pozivu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (gov.hr)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi prijave, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50 milijuna koraka za epilepsiju

50 milijuna koraka za epilepsiju

#50millionsteps#

Učenici i nastavnici Medicinske škole Karlovac aktivno su sudjelovali u kampanji „50 milijuna koraka za epilepsiju (#50millionsteps#)“, od 10. siječnja do 14. veljače 2022. godine, povodom Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije s ciljem podizanja svjesnosti o epilepsiji, destigmatizacijom i podrškom oboljelima od epilepsije.

Kroz taj period koračali smo, učili smo, istraživali i razgovarali o epilepsiji. Učenici su pod mentorstvom nastavnika odradili anketu da bi istražili stavove i znanja javnosti o samoj bolesti, eventualnim predrasudima o epilepsiji i oboljelima od iste. Rezultati su pokazali da bismo širu javnost trebali bolje upoznati s epilepsijom kao bolesti, načinom kako pomoći osobi prilikom epileptičnog napadaja, načinima liječenja, a ponajviše senizibilizirati javnost u smislu destigmatizacije oboljelih. Slijedom dobivenih rezultata, učenici su pod vodstvom mentora izradili letak, edukativni plakat i preporuke za oboljele vezano uz stil života i sudjelovali na Webinaru u organizaciji Hrvatske udruge za epilepsiju „Živjeti s epilepsijom“.

LIFE 2021. - Javni poziv za nacionalno sufinanciranje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2021. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva na ovogodišnjem LIFE natječaju:
 

LIFE 2021. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja, koji budu odabrani za financiranje iz LIFE programa za 2021. godinu, sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počeo je objavom natječaja na stranicama MINGOR-a i traje do 9. studenog 2021. godine.

Na javni poziv mogu se prijaviti sve pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, kao i organizacije civilnog društva (udruge). Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Ovogodišnji poziv za nacionalno sufinanciranje predstavljen je na zadnjem LIFE Info webinaru, 20. listopada 2021. godine. U tekstu poziva detaljno su objašnjeni uvjeti i procedura prijave, a za sva eventualna dodatna pitanja tu je LIFE nacionalna kontakt točka.

Obavijest o Javnom pozivu za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021. godine

Obavijest o Javnom pozivu za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekta iz Programa LIFE 2021. – 2027. koji se prijavljuju na LIFE natječaj za 2021. godine

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2021. godini.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2021/10/LIFE-Nacionalno-sufinanciranje-SAP-2021.-javni-poziv.pdf

Poziv objavljuje:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Sažetak:

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove u provedbi i dostizanju ciljeva u području okoliša i klimatskih aktivnosti. U novom programskom razdoblju koje je stupilo na snagu ove godine (2021.-2027.) Program LIFE odabrane projekte sufinancira u iznosu do 60%, odnosno do najviše 75% za projekte usmjerene aktivnostima očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Prihvatljivi prijavitelji:

Za nacionalno sufinanciranje mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Rok za prijavu projektni prijedloga za nacionalno sufinanciranje je 9. studenog 2021.

Rok za podnošenje prijave

 

Rok za prijavu projektni prijedloga za nacionalno sufinanciranje je 9. studenog 2021.

Raspoloživa sredstva po prijavi:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte, koji se prijave po ovom Javnom pozivu, a koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2021. godinu, sufinancirati u visini do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

 

 

Važno:

Prijave na LIFE natječaj 2021. od ove godine idu putem portala Funding & tender na kojem se nalaze sve informacije o natječaju: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027

Prijavitelji projekta koji se prijavljuju za sredstva Fonda temeljem ovog Javnog poziva, dužni su pri prijavi projekta preko portala Funding & Tender opportunities, omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se kao kontakt osobu s red-only pristupom nadoda Nikolina Petković Gregorić s e-mail adresom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost