Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Radna skupina za pomoć gospodarstvenicima čije je poslovanje ugroženo pandemijom COVID-19

Župan Karlovačke županije je u travnju ove godine imenovao Radnu skupinu za pomoć gospodarstvenicima čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije COVID - 19 virusa. Radna skupina obuhvaća predstavnike Karlovačke županije, Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Obrtničke komore Karlovačke županije i Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Karlovac.

Radna skupina kontinuirano prikuplja i obrađuje informacije o stanju u gospodarstvu Karlovačke županije, prikuplja informacije o gospodarskim mjerama ublažavanja posljedica širenja virusa COVID 19 i epidemiološkim mjerama zaštite od virusa COVID 19.

Radna skupina pruža gospodarstvenicima savjetodavnu pomoć u obliku aktualnih mjera pomoći s lokalne, regionalne i nacionalne razine, a informacije se mogu dobiti na sljedećim kontaktima:

Tihana Stanković Čohan: 666 138, 099 496 89 34, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Šulentić: 099 34 97 431, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Antonia Bonetić: 095 39 69 654, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Spudić: 091 93 33 521, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Brigita Palajsa Škarjak: 640 078, 611-180, 612-111, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

 

 

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Treći Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

02.12.2020.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

dr.sc. Vilko Klasan

2.

04.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

09.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

11.12.2020.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

5.

16.12.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

Vilko Klasan

Martina Dvoržak

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 01.12.2020. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

    

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. Modula: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. :

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

02.12.2020.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

 

04.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta - 1. dio

 

09.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta – 2. dio

 

11.12.2020.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

 

16.12.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

  • Obrazac je dovoljno popuniti elektronski, nije potreban potpis.

NAPOMENA:
 original obrazac dostupan je na web stranici Regionalne Razvojne agencije JURRA-e

                                                                                                                                        

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost