Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Završetak svih Modula edukacija o EU projektima

Završetak svih Modula edukacija o EU projektima

  • Grupa)

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021. - 2027.

Jedna od projektnih aktivnosti je „obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Karlovačke županije. Djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije osmisli su i provode besplatne edukacije o EU fondovima za djelatnike javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije.

Edukacije o EU fondovima odvijaju se kroz 5 Modula, a sudionici edukacije dobivaju osnovne informacije o načinu funkcioniranja EU fondova te pripremi i provedbi projekata u sklopu ESI fondova.

U lipnju 2020. s edukacijom je započela prva grupa polaznika koja je dana 1. prosinca 2020. uspješno odslušala svih 5 Modula.

Koncept održanih edukacija:

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastojao se od 5 tema i trajao je od 18. lipnja 2020. do 2. srpnja 2020. Cilj ovog modula je bio da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko se prezentirao svaki fond i program te mogućnost financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način se osigurava sufinanciranje. Sudionici edukacija dobili su informacije o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata kao i o potencijalnim rizicima te izazovima.

  1. Modul: Praćenje javnih poziva i natječaja

Drugi Modul pod nazivom „Praćenje javnih poziva i natječaja“ sastojao se od 3 teme i trajao je od 9. srpnja 2020. do 21. srpnja 2020. Cilj ovog modula je bio da se sudionici edukacije upoznaju s relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga, Uputama za prijavitelje te na koji način iščitati i tumačiti navedeni dokument te na koji način utvrditi ispunjavaju li se uvjeti za prijavu projektne ideje na određeni poziv. Sudionici edukacija dobili su informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa.

 

 

 

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021. - 2027.

Nakon kratke ljetne stanke, treći Modul sastajao se od 4 teme i trajao je od 15. rujna 2020. do 29. rujna 2020. Cilj ovog modula je bio usmjeren ka upoznavanju s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici edukacije dobili su više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način ih mogu prikupiti. Također, sudionici su se upoznali s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima, kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje te su dobili i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021.-2027.

  1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je bio upoznati sudionike edukacije s osnovama projektnog ciklusa. Modul je trajao od 6. listopada 2020. do 27. listopada 2020. Sudionici su dobili informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, sudionici su dobili informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku. Isti su se detaljnije upoznali s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Također, sudionici su se upoznali s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, sudionici su se upoznali s načinom izrade projektnog proračuna te ih se uputilo na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna. Sudionici su također dobili uvid u MIS sustav i sustav eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga).

  1. Modul – Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Peti Modul je trajao od 10. studenoga 2020. do 1. prosinca 2020. Cilj ovog modula je bio upoznati sudionike edukacija s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata. Sudionici su dobili odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, sudionici su se upoznali s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta. U temi „Izvještavanje“ obradilo se izvještavanje u provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji, obradilo se financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Sudionici su bili upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova (popratna dokumentacija). Izvještavanje u provedbi prezentiralo se na primjeru iz sustava eFondovi. Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici su se upoznali s načinom na koji se ista provodi.

Edukacije su se održale u obliku webinara (putem Zoom platforme) dinamikom dva puta tjedno po sat vremena. Svaki sudionik nakon uspješno odslušanog Modula dobio je Potvrdu o uspješno odslušanom Modulu.

Djelatnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije već su započeli edukaciju s drugom grupom sudionika. Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Karlovačke županije provoditi će se do kraja provedbe projekta „KaŽu5 EduKA II“.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima projekta „KaŽu5 EduKA II“ molimo da nam se javite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

                                                                                                                                            

Vijeće učenika Karlovačke županije

U skladu s epidemiološkom situacijom, proveden je postupak izbora predsjednika Vijeća učenika Karlovačke županije koji će ispred Vijeća predstavljati Karlovačku županiju na nacionalnoj razini.

S obzirom da je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo preporuku da se izbor učenika za novo Vijeće izvrši virtualnim putem, nakon prikupljenih podataka o predstavnicima Vijeća učenika svake školske ustanove na području Karlovačke županije, sastavljen je glasački listić u online formatu i putem njega izvršen odabir kandidata te su dobiveni rezultati glasovanja za izbor predsjednika Vijeća učenika Karlovačke županije.

Tako je za predsjednicu Vijeća učenika Karlovačke županije izabrana učenica Ana Miljavac. Ona je učenica četvrtog razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, a uz to što je učenica Gimnazije Karlovac, pohađa i završni razred srednje Glazbene škole u Karlovcu gdje svira klavir. Već godinama aktivno sudjeluje u organizaciji događanja u školi. Odgovorna je i motivirana za rad. Ana je inicijativna osoba s dobrim idejama te samostalno i uspješno vodi gimnazijsko Vijeće učenika. Ana Miljavac će predstavljati Karlovačku županiju, odnosno sve učenike osnovnih i srednjih škola iz naše županije.

Radna skupina za pomoć gospodarstvenicima čije je poslovanje ugroženo pandemijom COVID-19

Župan Karlovačke županije je u travnju ove godine imenovao Radnu skupinu za pomoć gospodarstvenicima čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije COVID - 19 virusa. Radna skupina obuhvaća predstavnike Karlovačke županije, Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Obrtničke komore Karlovačke županije i Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Karlovac.

Radna skupina kontinuirano prikuplja i obrađuje informacije o stanju u gospodarstvu Karlovačke županije, prikuplja informacije o gospodarskim mjerama ublažavanja posljedica širenja virusa COVID 19 i epidemiološkim mjerama zaštite od virusa COVID 19.

Radna skupina pruža gospodarstvenicima savjetodavnu pomoć u obliku aktualnih mjera pomoći s lokalne, regionalne i nacionalne razine, a informacije se mogu dobiti na sljedećim kontaktima:

Tihana Stanković Čohan: 666 138, 099 496 89 34, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Šulentić: 099 34 97 431, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Antonia Bonetić: 095 39 69 654, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Spudić: 091 93 33 521, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Brigita Palajsa Škarjak: 640 078, 611-180, 612-111, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

 

 

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Treći Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

02.12.2020.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

dr.sc. Vilko Klasan

2.

04.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

09.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

11.12.2020.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

5.

16.12.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

Vilko Klasan

Martina Dvoržak

Ksenija Silaj

Sandra Cvitković Šebrek

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 01.12.2020. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

    

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. Modula: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. :

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

02.12.2020.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

 

04.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta - 1. dio

 

09.12.2020.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta – 2. dio

 

11.12.2020.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

 

16.12.2020.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

  • Obrazac je dovoljno popuniti elektronski, nije potreban potpis.

NAPOMENA:
 original obrazac dostupan je na web stranici Regionalne Razvojne agencije JURRA-e

                                                                                                                                        

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost