Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!

NATJE AJ ZA UDRUGE 7. 28. 10. 4

Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!

Natječaj za udruge i zaklade trajat će do 28. listopada. Cilj natječaja je predstavljanje misije organizacije potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama) videom u trajanju do 90 sekundi.

Nakon uspješno održane prve konferencije o fundraising kulturi u Hrvatskoj, projekt „Žuta točka“ nastavlja svoje aktivnosti kako bi se osnažile udruge i zaklade za razvoj fundraising aktivnosti i jačanje financijske održivosti. Projekt je pokrenula Hrvatska zajednica županija u suradnji s Mladenkom Majerić i Zakladom Konrad Adenauer, a podržava ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Već s prvim provedenim aktivnostima projekta istaknuta je potreba za glasnijim, javnim dijalogom o fundraisingu u Hrvatskoj, a na samoj konferenciji najavljen je natječaj putem kojeg će organizacije, dobitnice natječaja, sudjelovati na edukaciji o fundraisingu, prvoj takvoj u Hrvatskoj. Edukacija je planirana kroz 5 modula (svaki u trajanju od 6 sati podijeljena u dva dana) u prvom kvartalu 2022 i održat će se on-line uz završni susret uživo svih sudionika edukacije. Sudjelovanje za dobitnike natječaja je besplatno i svaki sudionik će dobiti potvrdu o završenoj edukaciji.

Cilj je kroz fundraising edukaciju pružiti im znanja i alate kako će svoju viziju i misiju predstaviti građanima i tvrtkama koji žele sudjelovati u društvenoj promjeni koju organizacija želi postići, a za koju joj je potrebna podrška kroz donacije u novcu, naravi i uslugama te ostale vrste podrške.

Dodatna vrijednost edukacije je mogućnost dobivanja novčanih nagrada za najbolje fundraising planove koje će sudionici natječaja pripremiti.

Cilj natječaja je predstavljanje misije organizacije potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama) videom u trajanju do 90 sekundi. Svoj video uradak možete prijaviti putem obrasca: NATJEČAJ ZA UDRUGE.

Video bi trebao dati odgovor na neka od sljedećih pitanja:

  • Koji je konkretan doprinos njihove organizacije lokalnoj zajednici te koju društvenu promjenu žele vidjeti u svom okruženju?
  • Zašto organizacija postoji i po čemu je prepoznatljiva?
  • Što bi se dogodilo u njihovom okruženju da organizacije prestane djelovati?
  • Kako organizaciju vide korisnici i dosadašnji donatori?
  • Kako organizaciju vide zaposlenici i volonteri?
  • Koji je njihov san, čemu teže i kako mijenjaju svijet na bolje?
  • Koje su vrijednosti organizacije i kako ih demonstriraju kroz svoje aktivnosti, komunikaciju i odnose?
  • Zašto bi se donatori povezali s misijom organizacije i donirali svoj novac i vrijeme za cilj koji organizacija želi postići?

Navedena pitanja služe kao putokaz, a u videu nije potrebno doslovno odgovarati na navedena pitanja niti će se video ocjenjivati po količini sadržaja, već po kvaliteti poruke i kreativnosti sadržaja. Pravila natječaja potražite na POVEZNICI.

Nagrađene organizacije bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici i FB profilu Hrvatske zajednice županija, a pobjednici obaviješteni putem e-maila.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu.

Karlovačka županija organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu.

Radionica će se održati virtualnim putem u ponedjeljak 18. 10. 2021. godine s početkom u 13.30 sati. Na radionici će biti pojašnjeni opći uvjeti Poziva i korištenje elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Radionica će se održati putem aplikacije MS Teams, a za sudjelovanje nije potrebna prethodna registracija ili prijava.

Radionici se može pristupiti putem poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a80f00fc7443f4fe5b64b4daefaa659a0%40thread.tacv2/1634212726415?context=%7b%22Tid%22%3a%22008d2370-4526-4268-bf35-146e7a3c9df7%22%2c%22Oid%22%3a%222ea90acb-ec30-4e3d-a6a1-09a7db6ea043%22%7d

Program radionice:

13.30 - 13.35  Uvod

13.35 - 13.40  Pozdravna riječ županice Karlovačke županije Martine Furdek - Hajdin

13.40 - 14.00  Opći uvjeti Poziva

14.00 - 14.20  Elektronički sustav za podnošenje prijava

14.20 - 14.30  Pitanja i odgovori

Virtualna radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je poziv za građane na virtualnu radionicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  vezano uz Javni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada, koja će se održati preko Zooma, u subotu, 9. listopada  2021. u 10,00 sati.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

⏰ U 10:00 sati
👉 Prijava na radionicu je obavezna putem linka https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

Veselimo se vašoj prijavi i vidimo se na radionici.

Na radionicu se pristupa putem priloženog linka i registracija sudionika je obavezna. 

nsmail 16

 

Javni poziv Ministarstva kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2022-godinu-rok-5-studenog-2021/21456

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Rok za prijavu je do 5. studenog 2021.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u NPOO, vezano uz poljoprivrednu reformu, za mjere C1.5.R2

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javnoi poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u NPOO, vezano uz poljoprivrednu reformu, za mjere C1.5.R2:

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. - 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

Poziv je dostupan i na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20Poziv_NPO_restrukturiranje_poljoprivrednog_zemljista_komasacija.pdf

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi NPOO je 60 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost