Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Virtualna radionica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je poziv za građane na virtualnu radionicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  vezano uz Javni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada, koja će se održati preko Zooma, u subotu, 9. listopada  2021. u 10,00 sati.

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

⏰ U 10:00 sati
👉 Prijava na radionicu je obavezna putem linka https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

Veselimo se vašoj prijavi i vidimo se na radionici.

Na radionicu se pristupa putem priloženog linka i registracija sudionika je obavezna. 

nsmail 16

 

Javni poziv Ministarstva kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2022-godinu-rok-5-studenog-2021/21456

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Rok za prijavu je do 5. studenog 2021.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u NPOO, vezano uz poljoprivrednu reformu, za mjere C1.5.R2

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javnoi poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u NPOO, vezano uz poljoprivrednu reformu, za mjere C1.5.R2:

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. - 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

Poziv je dostupan i na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/Javni%20Poziv_NPO_restrukturiranje_poljoprivrednog_zemljista_komasacija.pdf

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi NPOO je 60 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

 

INFORMATIVNA RADIONICA U KARLOVCU

[INFORMATIVNA RADIONICA U KARLOVCU]

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s gradom Karlovcem, poziva Vas na BESPLATNU RADIONICU za energetsku obnovu obiteljskih kuća, koja će se održati u Karlovcu:

👉 utorak, 28. rujna 2021.
⏰ u 10:00 sati
🏠 Zorin dom, Domobranska ulica 1

Na radionici će djelatnici Fonda pojasniti sve uvjete i način prijave na javni poziv te odgovarati na pitanja zainteresiranih građana.

Prijava na radionicu je obavezna putem linka 👉 https://forms.gle/bvc5Jzhsvp96fng6A

Radionica se organizira u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

Poziv na edukacije o EU fondovima

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi Europskih strukturnih i investicijskih fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine.

Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode edukacije o EU fondovima. U razdoblju od 18.06.2020. godine do danas, proveli smo 4 ciklusa edukacija sa 4 grupe polaznika. Ukupno je, do sada, sudjelovalo više od 50 polaznika odnosno djelatnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Karlovačke županije.

Cilj edukacije je da sudionici usvoje znanja o strukturi EU fondova.

Na prvoj edukaciji pod nazivom: „Struktura financijske perspektive 2021.-2027. (s osvrtom na strateške dokumente)“, sudionici će usvojiti znanja o baznoj strukturi EU fondova i o strukturi financijske perspektive razdoblja 2021.-2027. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Isto tako, sudionici će se upoznati s osnovama strateškog planiranja.

Druga edukacija naziva je „Javni pozivi i natječaji“. Na toj edukaciji, sudionici će se upoznati sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga te će dobiti informacije o specifičnostima poziva iz pojedinih operativnih programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s kratkim osvrtom na natječaje Programa Unije.

Na trećoj edukaciji: „Priprema projektnog prijedloga I. dio (priprema projektne ideje)“ biti će riječi o osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju.

Četvrta edukacija: „Priprema projektnog prijedloga II. dio (predstavljanje prijavnih obrazaca i osnovnih pitanja koje je potrebno popuniti u obrascima)“ objasniti će značaj Uputa za prijavitelje i dijelove Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Sudionici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno pripremiti projektnu prijavu.

Na petoj edukaciji: „Provedba projekata I. dio (osnovne informacije o provedbi te promidžba i vidljivost na projektu)“, sudionici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire.

Nadalje, na šestoj edukaciji: „Provedba projekata II. dio (izvještavanje)“, prikazati će se na što se točno odnosi izvještavanje o provedbi projekata, izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti kao i dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. Također, webinar će se dotaknuti i financijskog izvještavanja u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom.

      

Edukacije o EU fondovima

 

   RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:                                                                                                                                

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

1.

20.09.2021.

12:30 – 13:30h

Struktura financijske perspektive 2021.-2027.

(s osvrtom na strateške dokumente)

2.

22.09.2021.

12:30 – 13:30h

Javni pozivi i natječaji

 

3.

27.09.2021.

12:30 – 13:30h

Priprema projektnog prijedloga I. dio

(priprema projektne ideje)

4.

29.09.2021.

12:30 – 13:30h

Priprema projektnog prijedloga II. dio

(predstavljanje prijavnih obrazaca i osnovnih pitanja koje je potrebno popuniti u obrascima)

5.

04.10.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekata I. dio

(osnovne informacije o provedbi te promidžba i vidljivost na projektu)

6.

06.10.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekata II. dio (izvještavanje)

7.

11.10.2021.

12:30h-13:30h

Zaključak i osvrt na Edukacije o EU fondovima

 

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za djelatnike srednjih škola s područja Karlovačke županije.
Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U nastavku Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar.
Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 15.09.2021. u 15:00h

OBRAZAC PRIJAVE           

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost