Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO


KLASA: 112-02/20-01/20
URBROJ: 2133/1-01/03-20-16
Karlovac, 14. listopada 2020. godine

V.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je natječaj za prijam u
službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto
viši stručni suradnik za gospodarstvo, koji je objavljen 7. kolovoza 2020. godine u „Narodnim
novinama“ broj 90 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.
Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja.
Testiranje i intervju kandidata provedeno je 25. kolovoza 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac,
A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana Karlovačke županije.
Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je v.d. pročelnici
Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu
kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na natječaj, Izvješća o provedenom postupku i
dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, 1
izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Silvana Magdić, dipl.iur..

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Poziv na webinar - 1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine

       Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

       Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalna načela u pripremi i provedbi EU projekata, Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupci nabave u provedbi EU projekta, Promidžba i vidljivost u EU projektima, Rad u sustavu eFondovi i MIS, Simulacija provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. i bolju apsorpciju EU sredstava.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

KLASA: 112-03/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/03-20-12
Karlovac, 30. rujna 2020. godine

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika, koji je objavljen 31. kolovoza 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.
Testiranje i intervju kandidata provedeno je 22. rujna 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana Karlovačke županije.
Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice), izabrana je Kristina Milašinčić, mag.oec., iz Barilovića.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Započinju prijave na 4. Modul webinara pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost