Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini. Natječaj je objavljen 24. rujna u "Narodnim novinama" te na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poziv na webinar - 1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Poziv na webinar

Poštovani,

       Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine.

       Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

       Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga) te Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje).

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

         Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 6 tema, a cilj ovog modula  je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o strukturi financijske perspektive 2021.-2027. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Koji su operativni programi koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj te koje su posebnosti svakog od njih te kako je to izgledalo u prijašnjem financijskom razdoblju (2014.-2020.). Sudionici će dobiti odgovore na pitanja što su Europska teritorijalna suradnja i Programi unije te kakve su njihove posebnosti i specifikacije. Također, sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata, a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima. Isto tako, sudionici edukacije će se upoznati sa relevantnim internetskim stranicama na kojima se objavljuju natječaji za prijavu projektnih prijedloga.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

1.

12.10.2021.

12:30 – 13:30h

Struktura financijske perspektive 2021.-2027.

2.

14.10.2021.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

3.

19.10.2021.

12:30 – 13:30h

Operativni programi 2021.-2027. (s osvrtom na razdoblje 2014.-2020.)

4.

21.10.2021.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

5.

26.10.2021.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

6.

28.10.2021.

12:30 – 13:30h

Praćenje javnih poziva i natječaja

7.

02.11.2021.

 12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 1. Modul

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.     

Za potrebe održavanja webinara koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 08.10.2021. u 12:00h.

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 4. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Tema „Izvještavanje“ bit će podijeljena u dva dijela (odnosno dva webinara). Naime, u prvoj edukaciji naglasak će se staviti na narativni (opisni) dio. Obradit će se izvještavanje o provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji biti će obrađeno financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom. Izvještavanje u provedbi bit će prezentirano na primjeru iz sustava eFondovi.

Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire. Aktivnosti informiranja i komunikacije posebice su usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije. Također, polaznici edukacije će se upoznati s osnovnim elementima vidljivosti kao što su amblem, logo, tekstualni sadržaji, promomaterijali i dr.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

Antonija Perač Fištrović

2.

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

I. dio

Monika Cegur

3.

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

II. dio

Zoran Lukšić

4.

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

Eva Sobotik Pavan

5.

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt

na 4. Modul

Svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 04.06.2021. u 14:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

 

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 4. Modula:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

 

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje I. dio

 

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje II. dio

 

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

 

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

Započinju prijave na 3. Modul webinara pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedene sustave.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

12.05.2021.

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

dr. sc. Vilko Klasan

2.

17.05.2021.

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

3.

19.05.2021.

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

4.

24.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

5.

26.05.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

6.

31.05.2021.

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7.

02.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 11.05.2021. u 14:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

Prijavljujem se

(DA ili NE)

12.05.2021

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Vilko Klasan

 

17.05.2021

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

 

19.05.2021

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

 

24.05.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

 

26.05.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

 

31.05.2021

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

 

02.06.2021

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

 

Datum:

Mjesto:

Napomena (ukoliko ima):

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja i da sudionici dobe više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Drugi Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 2 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

03.05.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta

Martina Dvoržak

2.

05.05.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

3.

10.05.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

svi predavači

 

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 30.04.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 2. Modula: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. :

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati     

DA ili NE)

03.05.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta

 

05.05.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba i praćenje strateških dokumenata

 

10.05.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 2. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

            

                                                                                                                                

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost