Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dolina Dretulje

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije temeljem članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 16. stavka 1.,3.i 4. i članka 18., 19., 20.i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima žastite okoliša („Narodne novine" 64/08) i Odluke o upućivanju PU 8024 Plan upravljanja područjem ekološke mreže Dolina Dretulje u javnu raspravu, donesenoj na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove NATURA VIVA održanoj 23. ožujka, 2022., Javna ustanova NATURA VIVA daje:


OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Dolina Dretulje

NACRT

 

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

KLASA: 350-02/21-04/03
URBROJ: 2133/01-5-01/21-22-27

 

Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
 

Obavijest o izradi prostornog plana

 
Temeljem Odluke o izradi i donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“ (GGK br.22/21) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja „Pivovara“. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.

Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“

GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

KLASA: 350-02/21-05/01
URBROJ:2133/01-05-01/2-22-11

 

Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
 

Obavijest o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“

 
Temeljem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Pivovara“ (GGK br.22/21) započeo je postupak stavljanja izvan snage navedenog plana. Detaljne informacije o tijeku postupka mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.

IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

KLASA: 350-02/20-03/01
URBROJ: 2133/01-06-01/01-21-15

 

Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
 

Obavijest o izradi prostornog plana

 
Temeljem Odluke o izradi (GGK br.8/21) započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna  Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.

Otvorene prijave za program "Pokreni nešto svoje"

nesto svoje

Obavijest -  OTVORENE SU PRIJAVE ZA  POTPORNI PODUZETNIČKI PROGRAM ACT GRUPE  -  "POKRENI NEŠTO SVOJE" 

Program je namijen mikropoduzetnicima i poduzetnicima početnicima čije poslovanje ima pozitivan utjecaj na društvo i okoliš, i odgovara

na njihove potrebe za adekvatnom financijskom i mentorskom podrškom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja  (http://pokreninestosvoje.hr).

Natječaj za 6. generaciju je otvoren do 14. veljače 2022. do 12:00 sati

Više informacija možete pronaći na stranicama programa https://pokreninestosvoje.hr/gotovo-pola-milijuna-kuna-bespovratnih-potpora-za-mikropoduzetnike-pokreni-nesto-svoje/.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost