Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Republika Hrvatska svake godine u povodu Svjetskog dana djeteta koji se obilježava 20. studenog na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta. Postupak dodjele nagrada je uređen Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, bro:j 96/03 i 33/05). Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos u promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima prava djeteta u protekloj godini.
Kandidate za nagradu mogu predložiti pravne i fizičke osobe.

Ministarstvo je 7. listopada 2022. objavilo Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini, u Narodnim novinama, Jutanjem listu te Večenjem listu, kao i na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i dostupan je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344468.html

 

 

Odluka o dodjeli sredstava prijaviteljima na Javni poziv za sufinanciranje šteta nastalih potresom

Ured županice donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za sufinanciranje troškova saniranja šteta nastalih potresom na području Karlovačke županije.

Do trenutka obrade zaprimljenih prijava, pristiglo je 11 prijava koje su ocijenjene prihvatljivima. Ukupan iznos sredstava koji će se isplatiti za prijavljene projekte je 2.558.376,69 kn kuna.

Naglašavamo da Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Karlovačke županije za vrijeme trajanja programa i mjera aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom.

Odluku možete pogledati ovdje

Obavijest o izradi prostornog plana - „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“

GRAD KARLOVAC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I POSLOVE PROVEDBE
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Temeljem čl.88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, daje
 

Obavijest o izradi prostornog plana

 
Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“ (GGK br.15/22) započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)“. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca,  Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krnjak

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. stavka 1. točke 24. Statuta Općine Krnjak ("Glasnik Općine Krnjak" 2/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Krnjak je na 22. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine donijelo:

Odluka_o_izradi_III._izmjena_i_dopuna_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Krnjak.pdf

Dostava ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude


Dodatne informacije o popunjavanju Obrazaca za prijavu mogu se dobiti u Stožeru civilne zaštite nadležne JLS, ili u Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije na broj 091 4793 103.

 

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost