Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u nastavku se nalazi Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1), KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-06 od 14. rujna 2022. godine, koja je objavljena i na mrežnoj stranici Grada Ozlja na OVOJ poveznici i u ''Službenom glasniku Grada Ozlja'' br. 8/22.

ODLUKA 

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu (KLASA: 022-03/22-04/241; URBROJ:50301-05/31-22-3 od 09. lipnja 2022. godine), Sporazuma o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini, potpisanog izmedu Ministarstva poljoprivrede i Karlovačke županije dana 9. studenog 2022. godine (KLASA: 320-01/22-02/175; URBROJ: 2133-01-02/06-22-50), prijedloga Stručne radne skupine za provedbu Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini (KLASA:320-01/22-02/175; URBROJ: 2133-01-02/06-22-48 od 27.10.2022. godine) te članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije" broj 17/21- pročišćeni tekst), županica Karlovačke županije donosi

ODLUKU o dodjeli potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini.

Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja)

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2022. godine.

Ovdje možete pogledati Javni poziv.

Ovdje možete pogledati obrazac za prijavu.

Sredisnji drzavni uredPreuzeto sa: www.sduosz.hr

 

Javni poziv za provedbu organizirane rekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe.

Javni poziv zajedno s Obrascem za prijavu nalazi se na služeboj web stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje - Naslovna (gov.hr)).

Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost