Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krnjak

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. stavka 1. točke 24. Statuta Općine Krnjak ("Glasnik Općine Krnjak" 2/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Krnjak je na 22. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine donijelo:

Odluka_o_izradi_III._izmjena_i_dopuna_Prostornog_plana_uređenja_Općine_Krnjak.pdf