Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023).

Više informacija o Pozivu možete naći u privitku maila, a cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Ukoliko je potrebno, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije stoji na raspolaganju za pomoć u izradi projektne prijave.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost