IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK – POSLOVNI ASISTENT DUŽNOSNIKA

KLASA: 112-03/20-01/34
URBROJ: 2133/1-01/03-20-12
Karlovac, 30. rujna 2020. godine

Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika, koji je objavljen 31. kolovoza 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.
Testiranje i intervju kandidata provedeno je 22. rujna 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana Karlovačke županije.
Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice), izabrana je Kristina Milašinčić, mag.oec., iz Barilovića.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa