IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO


KLASA: 112-02/20-01/20
URBROJ: 2133/1-01/03-20-16
Karlovac, 14. listopada 2020. godine

V.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je natječaj za prijam u
službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto
viši stručni suradnik za gospodarstvo, koji je objavljen 7. kolovoza 2020. godine u „Narodnim
novinama“ broj 90 i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.
Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja.
Testiranje i intervju kandidata provedeno je 25. kolovoza 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac,
A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana Karlovačke županije.
Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je v.d. pročelnici
Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu
kandidata.
Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na natječaj, Izvješća o provedenom postupku i
dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, 1
izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, izabrana je Silvana Magdić, dipl.iur..

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja