Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "energetska obnova zgrada javnog sektora"

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavljuje Javni poziv iz naslova ove obavijesti.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o Javnom pozivu, a cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: 116167E5-BF4B-49FC-B1E1-453489289203 (storage.googleapis.com).

Poziv objavljuje:

            Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026

 

Sažetak:

            Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene.

Ovim Pozivom se podupire i energetska obnova zgrada kojom se pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), kojom se od svake države članice traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

 1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
 2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
 3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
 4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • tijela državne vlasti i državne uprave
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove
 • vjerske zajednice
 • udruge

 

Rok za podnošenje prijava:

            Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) dozvoljena je najranije od 17. ožujka 2023. godine, a najkasnije do 16. svibnja 2023. godine u 16:00 sati.

 

Raspoloživa sredstva:

            Financijska alokacija Poziva iznosi: 39.816.842,52 eura.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planira se u Državnom proračunu RH.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 20.000,00 eura,
 • najviši iznos 8.000.000,00 eura.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva "Energetska obnova zgrada javnog sektora" - oznaka "NPOO.C6.1.R1-I1.04" - NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) - fondovieu.gov.hr.

Potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga. Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 2. travnja 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams, a raspored održavanja istih će biti pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr.

Također, ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi prijave, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), u nastavku se nalazi Odluka Gradskog vijeća Grada Ozlja o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1), KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-06 od 14. rujna 2022. godine, koja je objavljena i na mrežnoj stranici Grada Ozlja na OVOJ poveznici i u ''Službenom glasniku Grada Ozlja'' br. 8/22.

ODLUKA 

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu (KLASA: 022-03/22-04/241; URBROJ:50301-05/31-22-3 od 09. lipnja 2022. godine), Sporazuma o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini, potpisanog izmedu Ministarstva poljoprivrede i Karlovačke županije dana 9. studenog 2022. godine (KLASA: 320-01/22-02/175; URBROJ: 2133-01-02/06-22-50), prijedloga Stručne radne skupine za provedbu Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini (KLASA:320-01/22-02/175; URBROJ: 2133-01-02/06-22-48 od 27.10.2022. godine) te članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije" broj 17/21- pročišćeni tekst), županica Karlovačke županije donosi

ODLUKU o dodjeli potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini.

Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja)

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2022. godine.

Ovdje možete pogledati Javni poziv.

Ovdje možete pogledati obrazac za prijavu.

Sredisnji drzavni uredPreuzeto sa: www.sduosz.hr

 

Javni poziv za provedbu organizirane rekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe.

Javni poziv zajedno s Obrascem za prijavu nalazi se na služeboj web stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje - Naslovna (gov.hr)).

Javni poziv za provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost