Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Obavijest o nadmetanju - nabava opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj

Obavijest o nadmetanju - nabava opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj


Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj.

Evidencijski broj nabave: 58-92/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2020/S 0F2-0033105


Napomena:

Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost