Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Izvršna lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje za 2023. godinu

Izvršna lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ broj 106/2018 i 98/2019) objavljuje se Izvršna lista prvenstva za Karlovačku županiju za 2023. godinu sastavljene od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje:

OBJAVA

Izvršna lista prvenstva A model

Izvršna lista prvenstva B model

Izvršna lista prvenstva C model

Izvršna lista prvenstva D model

Izvršna lista prvenstva E model

Lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje 2023. g.

Lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima objavlju se Liste prvenstva za Karlovačku županiju za 2023. godinu sastavljene od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje:

OBJAVA

Izvršna lista prvenstva A 
Izvršna lista prvenstva B
Izvršna lista prvenstva C
Izvršna lista prvenstva D
Izvršna lista prvenstva E

 

 

Izvršna lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje 2022. g.

Izvršna lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje

Suklasno Zakonu o stambenom zbrijnjavanju na potpomognutim područjima objavlju se Liste prvenstva za Karlovačku županiju za 2022. godinu sastavljene od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje:

OBJAVA

Izvršna lista prvenstva A 
Izvršna lista prvenstva B
Izvršna lista prvenstva C
Izvršna lista prvenstva D
Izvršna lista prvenstva E

 

 

Lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje 2022.g.

Lista prvenstva za Karlovačku županiju - Stambeno zbrinjavanje

Sukladno Zakonu o stambenom zbrijnjavanju na potpomognutim područjima objavlju se Liste prvenstva za Karlovačku županiju za 2022. godinu sastavljene od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje:

OBJAVA

Lista prvenstva A 
Lista prvenstva B
Lista prvenstva C
Lista prvenstva D
Lista prvenstva E


 

Izvršna Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu

Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine", br. 106/2018 i 98/2019) objavljuju se izvršne Liste prvenstva za Karlovačku županiju za 2021. godinu sastavljene od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu  Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje ("Narodne novine", br. 14/2019).

OBJAVA IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA 2021.

Izvršna lista prvenstva A za 2021.

Izvršna lista prvenstva B za 2021.

Izvršna lista prvenstva C za 2021.

Izvršna lista prvenstva D za 2021.

Izvršna lista prvenstva E za 2021.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost