STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IDPPKŽ NETEHNIČKI