Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Poveznice za javna izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije

U okviru ponovne javne rasprave, 21. rujna 2022. godine održat će se dva Javna izlaganja o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije u Konferencijskoj dvorani, Karlovačka županija, A. Vranyczanya 2, Karlovac u jutarnjem terminu s početkom u 10 h i popodnevnom terminu s početkom u 18 h.

Sukladno Obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2133-07-01/02-22-382), javnom izlaganju bit će omogućeno i priključenje putem livestream servisa čije su poveznice navedene u nastavku:

21. rujna 2022. godine u 10 h:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a73b0c6485cd24aa4810abbaf859c2ab8%40thread.tacv2/1663325546281?context=%7b%22Tid%22%3a%22008d2370-4526-4268-bf35-146e7a3c9df7%22%2c%22Oid%22%3a%2225f9d852-ee50-450e-8679-dc743c22e9d7%22%7d>

ID sastanka: 369 233 133 480
Pristupna šifra: kzUBg8

21. rujna 2022. godine u 18 h:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a73b0c6485cd24aa4810abbaf859c2ab8%40thread.tacv2/1663325725547?context=%7b%22Tid%22%3a%22008d2370-4526-4268-bf35-146e7a3c9df7%22%2c%22Oid%22%3a%2225f9d852-ee50-450e-8679-dc743c22e9d7%22%7d>

ID sastanka: 340 416 501 287
Pristupna šifra: 8QM3CW

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost