Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

OBAVIJEST o provođenju javnog uvida o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica”

Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, u postupku proglašavanja zaštićenih područja sukladno odredbama članka 125. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) objavljuje

OBAVIJEST o provođenju javnog uvida o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica”.

Javni uvid održat će se od 20. srpnja 2023. do 18. kolovoza 2023. godine. Javni uvid u prijedloge Odluka o proglašenju, kao i Stručna podloga te kartografski prikazi, javnosti i zainteresiranoj javnosti, bit će omogućen za vrijeme trajanja javnog uvida u prostorijama Karlovačke županije, Jurja Križanića 11, 47 000 Karlovac svakim radnim danom od 8 do 14 sati kao i na internetskim stranicama Karlovačke županije (https://www.kazup.hr/).

Javno izlaganje o prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica” održat će se u utorak 25. srpnja 2023. godine u 14.00 sati u prostorijama POU Duga Resa, Trg Sv. Jurja 3, 47 250 Duga Resa. Javno izlaganje o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” održat će se u četvrtak 27. srpnja 2023. godine u 14.00 sati u prostorijama kino dvorane POU Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47 240 Slunj.

Spomenik prirode „Mrežnica-Tounjčica”

PRIJEDLOG Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica”
Prilog I: - Granice Spomenika prirode
Prilog II. - Kartografski prikaz
Prilog III. - Geodetska podloga

Značajni krajobraz „Mrežnica”

PRIJEDLOG Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica”
Prilog I: - Granice Značajnog krajobraza
Prilog II. - Kartografski prikaz
Prilog III. - Geodetska podloga

Stručna podloga za zaštitu porječja rijeke Mrežnice u kategoriji Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i Značajnog krajobraza „Mrežnica” 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM UVIDU:

IZVJEŠĆE o provedenom javnom uvidu o prijedlogu Odluke o proglašenju Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i prijedlogu Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza „Mrežnica”

Dopuna Stručne podloge za zaštitu porječja rijeke Mrežnice u kategoriji Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” i Značajnog krajobraza „Mrežnica” (granice zaštićenih područja)

Kartografski prikaz Spomenika prirode „Mrežnica-Tounjčica” nakon korekcije geodetske podloge 
Kartografski prikaz Značajnog krajobraza „Mrežnica” nakon korekcije geodetske podloge 

Geodetska podloga Spomenik prirode „Mrežnica-Tounjčica” i Popis čestica Spomenik prirode „Mrežnica-Tounjčica”
Geodetske podloga Značajni krajobraz „Mrežnica” i Popis čestica Značajni krajobraz „Mrežnica”

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost