OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zhvata ,,Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik'' na području Grada Ogulina