Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnoj usluzi u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije

U Dodatku službenom listu Europske unije (TED - Tenders Electronic Daily), dana 10. ožujka 2023. godine objavljena je Prethodna informacijska obavijest kao najava pokretanja postupka za sklapanje ugovora o javnoj usluzi u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije, a sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70.

Ova informacija objavljuje se na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije te na sljedećem linku: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144032-2023:TEXT:HR:HTML.

 

Prethodna informacijska obavijest UJCP

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost