Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

ZAJMOVI I JAMSTVA ZA OSIGURANJE LIKVIDNOSTI USLIJED PORASTA TROŠKOVA ENERGIJE, UTJECAJA KRIZA I ZA PRIPREMU SJETVE

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.
Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO--a od pojave COVID-a, uz nove linije HBOR- a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu.
Iako mjera Financijski instrumenti, koja uključuje zajmove i jamstva za poljoprivrednike i prerađivače te dionike sektora šumarstva, izvorno nije bila planirana u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020., Ministarstvo poljoprivrede od 2018., nakon potvrde uspješne pripreme od strane Europske komisije i u suradnji s HAMAG BICRO-m i HBOR-om, provodi ovu mjeru za financiranje investicija. Proglašenje i širenje epidemije COVID 19 donosi nove izazove u poslovanju svih gospodarstvenika, a osobito dionika u proizvodnji hrane te se u suradnji Ministarstva, HAMAG BICRO-a i HBOR-a još jednom uspješno uspostavljaju kreditne linije, ovog puta isključivo za obrtna sredstva uslijed prijetnje likvidnosti za
brojne poljoprivrednike i prerađivače. Sve ove linije omogućuju financiranje po povoljnijim uvjetima od onih na tržištu.

U nekoliko godina provedbe na kraju drugog tromjesečja 2022. godine isplaćeno je 1.507 zajmova/jamstava u iznosu od 569,9 mil kuna.
U ovoj godini, pored dosadašnjih izazova, dodatnu prijetnju poslovanju i održavanju proizvodnje predstavljaju posljedice ruske agresije na Ukrajinu od kojih ističemo porast cijene energenata, sirovina, inputa i poremećaji u lancu opskrbe te klimatske nepogode koje ugrožavaju opstojnost i dohodak poljoprivrednika. Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo i dostupne linije s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.


DOSTUPNI PROGRAMI


1. HBOR: krediti i jamstva iz Privremenog okvira za Ukrajinu
Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera (link)
Namjena: Obrtna sredstva KRIZA 2022 – mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva (financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. (krajnji rok za zaključivanje ugovora o kreditu).
Ciljana skupina: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove; Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize (Izjava o utjecaju ruske agresije na Ukrajinu na poslovanje korisnika kredita).
Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci; izravno kreditiranje – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.
Iznos kredita:
Najniži mogući iznos pojedinog kredita: po modelu podjele rizika s poslovnom bankom - u pravilu 135.000 EUR* za HBOR-ov udio u kreditu / izravni krediti HBOR-a: 200.000 EUR.
Najviši iznos pojedinog kredita u kunskoj protuvrijednosti iznosa iznad 500.000 EUR odnosno kredit koji se odobrava temeljem odjeljka 2.3. Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131 l, 24.3.2022.), ne smije prijeći:
a) 15% prosječnog ukupnog poslovnog godišnjeg prihoda koji je korisnik kredita ostvario tijekom zadnja tri zaključena računovodstvena razdoblja; ako korisnici mjere nemaju tri zaključena godišnja financijska izvještaja, ova primjenjiva gornja granica izračunat će se na temelju trajanja postojanja poduzetnika u trenutku kada je isti podnio zahtjev za potporu, a minimalno temeljem jednog zaključenog godišnjeg financijskog izvještaja ili
b) 50 % troškova energije tijekom 12 mjeseci prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za kredit;
c) iznimno i uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika kredita o njegovim potrebama za likvidnošću uzrokovane trenutnom krizom, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci za male i srednje poduzetnike i u sljedećih 6 mjeseci za velika poduzeća; ako veliki poduzetnici moraju pružiti financijske kolaterale za trgovanje na energetskim tržištima, u svrhu opskrbe energentima i njihove distribucije na domaćem tržištu, iznos zajma može se povećati kako bi se pokrile potrebe za likvidnošću koje proizlaze iz tih djelatnosti za sljedećih 12 mjeseci.
Kamatna stopa: Za izravne kredite HBOR-a i za kredite po modelu podjele rizika s poslovnom bankom (za HBOR-ov udio u kreditu):
- za razdoblje korištenja i prve tri godine otplate kredita: od 0,50% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja;
- za 4. i 5. godinu otplate kredita: od 2,00% godišnje, fiksna ili od 2,50% godišnje, fiksna, ovisno o HBOR-ovoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita, propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja.
HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.
Rok korištenja: do 12 mjeseci.
Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 1 godine.
Instrument osiguranja: kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR; kod izravnog kreditiranja – instrumente osiguranja utvrđuje HBOR.

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HBOR, HAMAG-BICRO: Obrtna sredstva iz Programa ruralnog razvoja sredstva
2.1. Obrtna sredstva za ruralni razvoj (link)
Namjena: Obrtna sredstva za ruralni razvoj nude pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja za prihvatljive krajnje primatelje;
Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti malog gospodarstva koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima: OPG u sustavu PDV-a, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije), zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.
Iznos kredita: 190.000 – 1.520.000 HRK (25.000 – 200.000 EUR) po kreditu, najviše 1.520.000 HRK po jednom poduzetniku.
Kamatna stopa: 0,5%
Rok korištenja: u pravilu do 6 mjeseci
Poček: do 12 mjeseci
Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci
Instrument osiguranja: Bjanko i obične zadužnice


2.2. Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj (link)
Namjena: Mjera je namijenjena malim poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju.
Ciljana skupina: Prihvatljivi korisnici zajma su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a pripadaju kategoriji mikro/malih poduzetnika malog gospodarstva kao jedan od prihvatljivih organizacijskih oblika: OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te druga pravna osoba.
Iznos kredita: 1.000 – 25.000 EUR
Kamatna stopa: 0,5%
Rok korištenja: 3 mjeseca
Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate: do 3 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Obavijest poljoprivrednicima - ANKETA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Poštovani,
 
U cilju povećanja i unapređenja proizvodnje pšenice i ostalih vrsta žitarica na području Karlovačke županije, radi realizacije otkupa pšenice ili ostvarivanja mogućnosti skladištenja u silosima, potaknuti iskazom problema poljoprivrednih proizvođača, Karlovačka županija inicirala je sastanak proizvođača žitarica i tvrtke Žitoproizvod d.d. Ova tvrtka istaknula je svoje godišnje potrebe te potrebe matične kuće Mlinotest d.d., za otkupom svih količina isključivo mlinske pšenice kapaciteta cca 15.000 tona/godišnje, te iskazala interes i spremnost za skladištenje proizvedene mlinske pšenice od I - III klase.
 

Slijedom navedenog Karlovačka županija provodi ANKETU ZA ISKAZ INTERESA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA S PODRUČJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA OTKUP/SKLADIŠTENJE MLINSKE PŠENICE I ŽITARICA

Ispunjenu anketu potrebno je dostaviti do 15. svibnja 2022. godine putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno/poštom u Karlovačku županiju, Upravni odjel za gospodarstvo, A. Vraniczanya 4. Karlovac.

Obavijest poljoprivrednicima

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 6. i 7. travnja ove godine u Sv. Martinu na Muri organizira 17. savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj.

Program savjetovanja i sve dodatne informacije nalaze se na mrežnoj stranici (https://www.hapih.hr/17-savjetovanje-uzgajivaca-goveda-rh/)

 

Obavijest o 1. izmjenama Javnog poziva JLS-ovima za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2022. godini

Obavještavamo Vas da se rok za podnošenje prijava na Javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2022. godini, produžuje do 1. svibnja 2022. godine.

CILJ JAVNOG POZIVA je potaknuti jedinice lokalnih samouprava na provođenje propisanih mjera i obaveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja sukladno Zakonu o zaštiti životinja (N.N. 102/17, 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), te provođenje propisanih mjera i aktivnosti iz Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 21/21) ( u nastavku Program).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI temeljem ovog Javnog poziva su:

1. troškovi označavanja pasa mikročipom

2. troškovi sterilizacije/kastracije pasa i mačaka

3. troškovi nabave čitača mikročipova.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se na broj: 047/666-151 ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost