Lista prvenstva projektnih prijava po Javnom pozivu za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. g.