Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

ISKAZ INTERESA za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu i kreditiranje razvoja poljoprivrede sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNICI

U cilju razvoja i unapređenja svih sektora poljoprivredne proizvodnje na području Karlovačke županije, upoznati s velikim problemima s kojima se susreću proizvođači u biljnoj i stočarskoj proizvodnji (visoke cijene nabavke repromaterijala, nedostatak opreme, resursa, teškoće u plasiranju proizvoda na tržište i drugo) Karlovačka županija ulaže velike napore kako bi u okviru svojih mogućnosti putem Programa i mjera potpora, pomogla poljoprivrednicima na području županije.

Kroz ovu anketu željeli bi smo dobiti povratne informacije postoji li interes poljoprivrednih proizvođača s područja Karlovačke županije za novu kratkoročnu kreditnu liniju za nabavu repromaterijala za sjetvu (do 12 mjeseci otplate) i novu kreditnu liniju za kreditiranje razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje (do 8 godina otplate s mogućnošću počeka) na području Karlovačke županije.

Temeljem dosadašnjeg pozitivnog iskustva, kredite sa subvencioniranom kamatnom stopom za cijelo vrijeme korištenja i otplate kredita planiramo plasirati preko poslovnih banaka koje imaju poslovnice na području Karlovačke županije, kako bi naši poljoprivredni proizvođači što jednostavnije i brže mogli realizirati i pokrenuti planirane investicije.

ISKAZ INTERESA za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu i kreditiranje razvoja poljoprivrede sa subvencioniranom kamatnom stopom na području Karlovačke županije

Radi provedbe postupka ugovaranja i javnog poziva sa zainteresiranim poslovnim bankama, ovim putem vas molimo da ispunite ovaj anketni upitnik najkasnije do 20. veljače 2024. godine, kako bi smo imali potrebne podatke o broju zainteresiranih poljoprivrednika, radi planiranja potrebnih sredstava u Proračunu Karlovačke županije za ovaj oblik potpore.

Otvoreno e-savjetovanje: Poljoprivrednicima osigurano 4 milijuna eura potpore za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda

Ministarstvo poljoprivrede je uputilo u postupak e-savjetovanja: Nacrt Programa podrške poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalim od početka 2023. do kraja svibnja 2023. godine https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/otvoreno-e-savjetovanje-poljoprivrednicima-osigurano-4-milijuna-eura-potpore-za-ublazavanje-posljedica-prirodnih-nepogoda/6191

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnoj usluzi u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije

U Dodatku službenom listu Europske unije (TED - Tenders Electronic Daily), dana 10. ožujka 2023. godine objavljena je Prethodna informacijska obavijest kao najava pokretanja postupka za sklapanje ugovora o javnoj usluzi u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije, a sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70.

Ova informacija objavljuje se na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije te na sljedećem linku: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144032-2023:TEXT:HR:HTML.

 

Prethodna informacijska obavijest UJCP

Obavijest poljoprivrednicima - Izlaganje - Biograd na moru

Obavještavamo Vas da Karlovačka županija u suradnji s Turističkom zajednicom grada Biograda na moru, organizira predstavljanje proizvođača i njihovih proizvoda s područja Županije, na prodajnim štandovima postavljenim u parku pokraj autobusnog kolodvora u Biogradu na moru. Vrijeme održavanja ovog predstavljanja je od 25. – 31. srpnja 2022. godine.


Cilj ovog predstavljanja je promocija i prodaja kvalitetnih domaćih proizvoda (sira, meda, vina, prerađevina od voća, povrća te drugi poljoprivredni proizvodi) te promoviranje kulturne, turističke i enogastronomske ponude Karlovačke županije, u vrijeme vrhunca turističke sezone u gradu Biogradu na moru. Ovo predstavljanje prodajnog karaktera izvrsna je prilika proizvođačima da svoje proizvode predstave domaćim i stranim turistima.


Prijave za sudjelovanje izlagača zaprimaju se do 27. lipnja 2022. godine putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj 047/666 165.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost