Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Javni poziv za dostavu prijedloga suvenira za Nikola Tesla Experience centar

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA SUVENIRA

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u maloprodajnom mjestu Poduzetničke zone Korana d.o.o. (Nikola Tesla Experience Centar) na adresi Rakovac 6, Karlovac u 2022/2023. godini.

Javni_poziv_-_suveniri.doc

Prijavnica_-_suveniri.doc

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost