Vijesti     -     Najave     -     Kontakti

Obavijesti

 

Započinju prijave na 4. Modul webinara pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Započinju prijave na 4. Modul webinara pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u MIS sustavu i sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedene sustave.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

27.01.2021.

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

dr. sc. Vilko Klasan

2.

29.01.2021.

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

3.

03.02.2021.

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

4.

05.02.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

5.

10.02.2021.

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

6.

12.02.2021.

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu MIS i eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7.

17.02.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 26.01.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 4. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom

(priprema projektnih ideja)

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

Prijavljujem se

(DA ili NE)

27.01.2021

12:30 – 13:30h

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Vilko Klasan

 

29.01.2021

12:30 – 13:30h

Faza analize i planiranja

Antonija Perač Fištrović

 

03.02.2021

12:30 – 13:30h

Upoznavanje s uputama za prijavitelje

Krunoslav Kralj

 

05.02.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur

 

10.02.2021

12:30 – 13:30h

Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna projekta)

Zoran Lukšić

 

12.02.2021

12:30 – 13:30h

Rad u sustavu MIS i eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

 

17.02.2021

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

svi predavači

 

Datum:

Mjesto:

Napomena (ukoliko ima):

  • Obrazac je dovoljno popuniti elektronski, nije potreban potpis.

 

Poziv na webinar

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine

       Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

       Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalna načela u pripremi i provedbi EU projekata, Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupci nabave u provedbi EU projekta, Promidžba i vidljivost u EU projektima, Rad u sustavu eFondovi i MIS, Simulacija provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. i bolju apsorpciju EU sredstava.

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

         Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 5 tema a cilj ovog modula je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

26.01.2021.

12:30 – 13:30h

EUROPA 2020 - počeci priče

dr. sc. Vilko Klasan

2.

28.01.2021.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

Krunoslav Kralj

3.

02.02.2021.

12:30 – 13:30h

Operativni programi

Livio Bišćan

4.

04.02.2021.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

Eva Sobotik - Pavan

5.

09.02.2021.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

dr. sc. Vilko Klasan

6.

11.02.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 1. Modul

svi predavači

         Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 25.01.2021. u 10:00h.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

26.01.2021.

12:30 – 13:30h

EUROPA 2020 - počeci priče

 

28.01.2021.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

 

02.02.2021.

12:30 – 13:30h

Operativni programi

 

04.02.2021.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

 

09.02.2021.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

 

11.02.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 1. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

  • Obrazac je dovoljno popuniti elektronski, nije potreban potpis.

     

                                                                                                                                            

Psihološka pomoć - kontakti

Hrvatska psihološka komora je u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim psihološkim društvima aktivirala Mrežu telefonskih linija za psihološku pomoć HPK-HPD na kojoj građani mogu dobiti pomoć i savjet kako se nositi sa životnim promjenama koje su nastale zbog zdravstvene krize uzrokovanom pandemijom COVID 19 i potresom. Brojevi telefona Mreže HPK-HPD : 091/982-9725; Linije za savjetovanje mladih u Karlovačkoj županiji - 095/701-7916

pptCoronaHPK

Kontakt brojevi za pomoć potresom ugroženim područjima

Mole se građani da sve potrebne pozive i obavijesti vezane uz potres i pomoć potresom pogođenom području upućuju na sljedeće kontakte:

kontakti na koje se prijavljuju sve akcije su: 

047/112

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mobitel 091/4793103

 

e-mail adrese i brojeve telefona zaduženih osoba za prijavu građevinske operative i prijevoznih sredstava te dostupnih smještajnih kapaciteta:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

047/666-264

099/529-5029


Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

097/661-0116

098/928-3530

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost