Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za izvlaštenja