Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Ured župana Karlovačke županije – viši stručni suradnik za pravne poslove