Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Ured župana – čistačica