JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZDRAVSTVO