JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE U ŠKOLSTVU