Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika – poslovni asistent dužnosnika u Ured župana Karlovačke županije