Vijesti     -     Kontakti

Natječaji i javni pozivi

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG KOMBI VOZILA U VLASNIŠTVU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

JAVNI POZIV TEKST

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST

 

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog poziva za prodaju službenog kombi vozila u vlasništvu Karlovačke županije  objavljenog 09. 03. 2021. godine.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene pristiglih pravovaljanih ponuda do predviđenog roka, ocijenjeno je da je ponuda za službeno kombi vozilo od 17. 03. 2021. godine ponuditelja: Boris Crevar, Slavka Kolara 13, 47 250 Duga Resa, OIB:61763105114 ; cijena ponude 13.000,00 kn, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju najviše ponuđene cijene ocijenjena najpovoljnijom.

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost