Vijesti     -     Kontakti

Natječaji i javni pozivi

 

Javni poziv - demografske mjere stambeno zbrinjavanje mladih

Karlovačka županija objavljuje JAVNI POZIV za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2021. godini.

Poziv je otvoren od 8. ožujka do 6. travnja 2021. godine.

 

Javni poziv

Izjava - suglasnost suvlasnika

Obrazac - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac - Izjava o predaji zadužnice

Obrazac - Izjava o promjeni prebivališta

Obrazac - Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Obrazac za prijavu za mjeru - Izgradnja obiteljske kuće

Obrazac za prijavu za mjeru - Rekonstrukcija obiteljske kuće 

Obrazac za prijavu na mjeru - Kupnja obiteljske kuće

Obrazac - Izjava o dopuštanju nadzora i kontroli utroška sredstava 

 

15.06.2021.

PRIJEDLOG LISTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH - REKONSTRUKCIJA OBITELJSKIH KUĆA

PRIJEDLOG LISTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH - IZGRADNJA OBITELJSKIH KUĆA

Ponositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na listu prvenstva. Priogovor se podnosi Povjerenstvu Karlovačke županije u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste na oglasnoj ploči i WEB stranici Županije, a o osnovanosti prigovora odlučuje župan.

 

8. 7. 2021.

KONAČNA LISTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH - REKONSTRUKCIJA OBITELJSKIH KUĆA

KONAČNA LISTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH - IZGRADNJA OBITELJSKIH KUĆA 

Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o potpisu Ugovora.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost