Naknada za oduzetu imovinu

Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine broj 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19) uređuju se uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti.

Sve informacije vezane za postupke koji su u tijeku mogu se dobiti na adresi Križanićeva 11 ili na brojeve telefona 047/666-240, 047/666-220 i 047/666-249.