Lovstvo i šumarstvo

OPIS DJELATNOSTI:

  • praćenje stanja u šumarstvu
  • poticanje i pomaganje udruživanja šumovlasnika u cilju podizanja kvalitete šuma stručnim gospodarenjem i nadzorom
  • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnine, pripremanje i provođenje akata vezanih uz javne pozive za razvoj lovstva u Županiji te akata propisanih Zakonom o lovstvu
  • priprema natječaja za zakup lovišta, kao i produljenje zakupa sukladno Zakonu o lovstvu
  • vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela koja imenuje Župan i Županijska skupština
  • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume
  • prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice

OBRASCI: