Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za gospodarstvo

Lovstvo i šumarstvo

Lovstvo i šumarstvo

OPIS DJELATNOSTI:

  • praćenje stanja u šumarstvu
  • poticanje i pomaganje udruživanja šumovlasnika u cilju podizanja kvalitete šuma stručnim gospodarenjem i nadzorom
  • praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnine, pripremanje i provođenje akata vezanih uz javne pozive za razvoj lovstva u Županiji te akata propisanih Zakonom o lovstvu
  • priprema natječaja za zakup lovišta, kao i produljenje zakupa sukladno Zakonu o lovstvu
  • vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela koja imenuje Župan i Županijska skupština
  • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume
  • prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice

OBRASCI:

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost