Vijesti     -     Kontakti

Ured župana

Kontakti


Zamjenici župana Karlovačke županije

Dejan Mihajlović

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-140

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Zamjenik županice Karlovačke županije

Vesna Hajsan Dolinar

Vesna Hajsan Dolinar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: Tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Zamjenica županice Karlovačke županije


Upravni odjel župana

Bernardo Pahor

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-146

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Pročelnik

Odsjek za poslove Županijske skupštine, pravne i opće poslove

Anita Grguraš

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referentica za poslove Županijske skupštine

Bruno Bajac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-141

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditelj odsjeka

Ivona Kirinčić

tel: 047/666-131

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Josip Ribar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-155

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik za civilnu zaštitu i zaštitu na radu

Mirjana Pinušić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-130

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referentica za poslove Županijske skupštine

Silvana Magdić

tel: 047/666-163

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viša stručna suradnica za ljudske potencijale

Slavica Klarić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-133

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za analitičko planske poslove

Tihana Ivasić

Križanićeva 11

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-132

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viša referentica za udruge

 


Odsjek za protokol i odnose s javnošću

Ivana Basarac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viša stručna suradnica za protokol

Ivana Kolić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viša stručna suradnica za poslovnu administraciju

Ivana Rumenović Novinić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-166

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Savjetnica za odnose s javnošću i digitalnu komunikaciju

Martina Kiseljak

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-168

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnica– glasnogovornica županije


Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje

Matija Palalić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-154

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditelj odsjeka

Damir Hlaj

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-157

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik za digitalizaciju i informatizaciju

Mirjana Leš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-143

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Nevenka Okičić Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-200

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Miljenka Vučić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/522-348

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice – mjesto rada Ogulin

Ruža Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

https://www.kazup.hr

Namještenik za poslove pisarnice

Mihaela Vratarić

tel: 047/666-248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za uredsko poslovanje

Lucija Maslak

tel: 047/666-142

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarne

Damir Čavlović

A.Vranyczanya 2

47000 Karlovac

tel: 047/666-153

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za informatiku i digitalizaciju


Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

Anita Tomić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-258

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši referent za javnu nabavu

Nikolina Žužić

tel: 047/666-260

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Sanja Sila Mlikan

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-285

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove


Pododsjek za tehničke poslove

Nives Matan

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-147

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditeljica odsjeka

Nada Medved

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

Čistačica

Ljiljana Šaban

Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Domaćica

Željko Stepić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Vozač

Damir Stojković

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditelj voznog parka

Tihomir Trgovčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Vozač

Jasmin Filipčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-111

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Portir-telefonista

Dalibor Rade

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

portir-domar

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost