Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

Kontakti

Kontakti

Pročelnica:  


Maja Vučinić-Knežević

Tel: 047/666-224
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Maja Matijević

tel: 047/666-129

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni referent za hrvatske branitelje i zdravstvo

Fran Đurđević

tel: 047/666-152

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za zdravstvo

Marina Stoičić

tel: 047/666-178

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za socijalnu skrb

Martina Kostolanji Gregurić

tel: 047/666-230

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Karmen Martišković

Vranyczanyeva 2

Karlovac

tel: 047/666-252

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje

Marina Uđbinac Stupljanec

Vranyczanyeva 2

Karlovac

tel: 047/666-250

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnica za hrvatske branitelje

Vesna Jagodić

Vranyczanyeva 2

Karlovac

tel: 047/666-253

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za hrvatske branitelje

Ines Tomas

tel: 047/666-257

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za stambeno zbrinjavanje i humanitarnu pomoć

Danijela Palaić

tel: 047/666-256

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za zdravstvo i humanitarnu pomoć

Andreja Maradin

tel: 047/666-255

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za stambeno zbrinjavanje

Ninoslav Plavetić

tel: 047/666-156

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za zdravstvo

Valentina Jardas

tel: 047/666-179

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za stambeno zbrinjavanje i hrvatske branitelje


Izdvojeno mjesto rada - Duga Resa

Đurđica Brozović

Viša stručna suradnica za hrvatske branitelje

Trg sv. Jurja 1

Duga Resa

tel: 047/844-233

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak, od 8 do 13 sati

Izdvojeno mjesto rada - Ogulin

Pavica Murić

Referent za hrvatske branitelje

Bernardina Frankopana 11

Ogulin

tel: 047/522-301

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak, od 8 do 13 sati

Izdvojeno mjesto rada - Slunj

Jelena Tomašević

Referent za hrvatske branitelje

Trg dr. Franje Tuđmana 9

Slunj

tel: 047/777-548

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak, od 8 do 13 sati

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost