Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava / Postupci javne nabave

Jednostavna nabava

Poziv za dostavu ponude - Organizacija i promocija promotivnih događaja 6 i 7 u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“

Poziv za dostavu ponude - Organizacija i promocija promotivnih događaja 6 i 7 u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, Karlovac, OIB: 65050537368 pokrenuo je postupak nabave Organizacija i promocija promotivnih događaja 6 i 7 u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (EVB: 40-74/2023), a za isti, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave za nabavu procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR bez PDV-a (za robu i/ili usluge), odnosno manje od 66.360,00 EUR bez PDV-a (za radove).

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285, 666-258
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Samanta Macan, Anita Tomić

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv 

Prilozi (ponudbeni list i troškovnik)

Izjava 

Projektni zadatak

Poziv za dostavu ponude - Grafička priprema i tisak letaka u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar"

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, Karlovac, OIB:65050537368 pokrenuo je postupak nabave za Grafička priprema i tisak letaka u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar" (EVB 05-56/2023), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 144/22) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 26.540,00 eura bez PDV-a.


Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-258
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Samanta Macan, Anita Tomić

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Poziv za dostavu ponuda

Prilozi

Projektni zadatak i troškovnik

Izmjena poziva

Projektni zadatak (izmjena)

 

Poziv za dostavu ponude - Organizacija promotivnog događaja 5 - u sklopu projekta "Nikola Tesla poduzetnički centar"

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, Karlovac, OIB:65050537368 pokrenuo je postupak nabave za Organizacija promotivnog događaja 5 - u sklopu projekta "Nikola Tesla poduzetnički centar" (EBN 73-46/2022), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem Vas pozivamo za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-258
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Anita Tomić

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se pisanim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv

Prilozi

Projektni zadatak

Izmjena poziva 

Projektni zadatak (novi)

 

Poziv za dostavu ponude – Govorne usluge u fiksnoj telefoniji i pristup Internetu

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave Govorne usluge u fiksnoj telefoniji i pristup Internetu (EBN 70-12/2022) a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-258
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Anita Tomić

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se na e-mail.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost