Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština

Javnost rada skupštine

Javnost rada skupštine

Sukladno članku 98. Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 17/21) sjednice Županijske skupštine su javne.

Na sjednici Županijske skupštine mogu biti nazočni zainteresirani građani, predstavnici udruga i drugih organizacija. Predsjednik Županijske skupštine može ograničiti broj građana i predstavnika udruga zbog prostora i mogućnosti održavanja reda, sukladno članku 104. Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije. Građani i pravne osobe svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika dužni su ispunjavanjem obrasca zahtjeva dostupnog na web stranici Karlovačke županije najaviti i to najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Zahtjev za nazočnost na sjednici putem utvrđenog Obrasca može se uputiti:

  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu: Karlovačka županija, Ured župana, A. Vranyczanya 2, 47 000 Karlovac.

Informacija o pravima ispitanika koji podnose zahtjev za nazočnost na sjednicama Karlovačke županije nalazi se ovdje. Građani koji ne mogu prisustvovati na sjednici Županijske skupštine, imaju mogućnost pratiti izravni prijenos sjednice Županijske skupštine putem linka koji se objavljuje na web stranici Karlovačke županije. Građani prilikom sudjelovanja na sjednici Županijske skupštine dužni su se pridržavati reda, ne mogu postavljati pitanja na sjednici te na bilo koji drugi način ometati rad Županijske skupštine.

Zahtjev za nazočnost na sjednici

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost