Vijesti     -     Kontakti

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje


JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU

Datum objave Javnog poziva: 1. lipnja 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. lipnja 2023. godine


Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!


Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.


Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

 1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
  MJERA 1.2. POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI
  1.2.1. nabava sustava za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava),
  1.2.2. nabava sustava za zaštitu od mraza
  1.2.3. nabava sustava za obranu od tuče
  1.2.4. nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima, vinogradima i ratarskim usjevima
  1.2.5. nabavka opreme za biljnu proizvodnju uključujući i proizvodnju gljiva u zaštićenom prostoru
  1.2.6. nabava opreme za zasjenjivanje biljnog materijala
  MJERA 1.3. POTPORE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
  1.3.1. nabava materijala za ograđivanje površina za uzgoj domaćih životinja na otvorenom
  1.3.2. nabava silosa i drugih vrsta spremišta za stočnu hranu
  1.3.3. nabava muzne opreme, mljekovoda i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
  1.3.4. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za uzgoj stoke
  1.3.5. nabava uzgojno valjanih grla u stočarstvu (goveda, konji, magarci, svinje, ovce,
  koze, kokoši nesilice i purani za tov).
  MJERA 1.4. POTPORE ZA EDUKACIJU I STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA POLJOPRIVREDNIKA
  MJERA 1.5. POTPORE ZA OSIGURANJE USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA
  MJERA 1.6. POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU PRIRODNE NEPOGODE
  MJERA 1.7. POTPORA ZA NABAVU MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
  MJERA 1.8. POTPORA ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  MJERA 1.9. POTPORA ZA ANALIZU TLA STAJSKOG GNOJA I STOČNE HRANE (NAPOMENA: prijava se podnosi za nastale troškove analize tla i stajskog gnoja ukoliko podnositelj prijave nije prijavio iste troškove (račune) APPRRR na Operaciju 10.1.17 „Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama“ 
 2. ULAGANJE U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
  MJERA 2.2. POTPORE ZA UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI
  2.2.1. nabava opreme za vinske podrume
  2.2.2. nabava opreme za preradu i pakiranje voća i povrća
  2.2.3. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za preradu, pakiranje i
  sušenje poljoprivrednih proizvoda
  MJERA 2.3. UNAPREĐENJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
  2.3.1. nabava opreme za mini sirane i nabava opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja
  2.3.2. nabava opreme za preradu mesa
  MJERA 2.4. POTPORA ZA ANALIZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
  MJERA 2.5. POTPORE ZA RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA
  2.5.1. certificiranje proizvoda
  2.5.2. uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju
  2.5.3. potpora za opremanje proizvoda
  2.5.4. potpora za označavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  2.5.5. sufinanciranje izrade web shopa
  MJERA 2.6. POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POLJOPRIVREDE
  MJERA 2.7. POTPORE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni poziv za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2023.godini

 

 

PRIVREMENI REZULTATI
Javnog poziva za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini

 

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini, županica Karlovačke županije donosi:

Javni poziv za finaniranje projekata od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2023. godini (letak)

OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA
1. Opisni obrazac
2. Obrazac proračuna
3. Obrazac Izjave o partnerstvu
4. Obrazac Izjave o financiranim programima
5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – dostavlja se neposredno prije potpisivanja Ugovora

OBRASCI ZA PROCJENU PROGRAMA
1. Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

OBRASCI ZA PROVEDBU PROGRAMA
1. Prijedlog Ugovora o financiranju
2. Obrazac opisnog izvještaja programa
3. Obrazac financijskog izvještaja programa


Upute za prijavitelje


Datum objave: 20. ožujka 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 19. travnja 2023. godine

Prijave na natječaj se primaju u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te telefonskim putem na broj telefona: 047 666 138.

 

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA I DODJELI SREDSTAVA TEMELJEM

PROGRAMA POTICANJA RAVNOMJERNOG RAZVITKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

 

LISTA PRVENSTVA PROJEKTNIH PRIJAVA S PRIJEDLOZIMA IZNOSA FINANCIJSKE POTPORE

 Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini

Datum objave Javnog poziva: 20. ožujka 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 19. travnja 2023. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2023. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Izrada studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske projekte, koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na dostupne mehanizme financiranja

Mjera 2. Unapređenje prometne infrastrukture

Mjera 3. Unapređenje infrastrukture javnog prijevoza putnika

Mjera 4. Unapređenje vodno komunalne inrastrukture

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2023. godini

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA I DODIJELI SREDSTAVA TEMELJEM

PROGRAMA UNAPREĐENJA TURIZMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

 

LISTA PRVENSTVA PROJEKTNIH PRIJAVA S PRIJEDLOZIMA IZNOSA FINANCIJSKE POTPORE

 

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2023. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2023. godini

Datum objave Javnog poziva: 20. ožujka 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 19. travnja 2023. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2023. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Unapređenje javne turističke infrastrukture aktivnog turizma

Mjera 3. Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost