Vijesti     -     Kontakti

SOM - PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU I PRAVDANJE SREDSTAVA

Upute za korisnike (pdf dokument) (video radionica)

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu i pravdanje sredstava kroz SOM aplikaciju prilažu se obrasci zahtjeva i izvješća (ovjereni od strane ovlaštene osobe - pdf) te ostala ugovorima propisana dokumentacija:

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Javni poziv Jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe kontrole populacije pasa i mačaka na području Karlovačke županije u 2022. godini

Link za registraciju: https://som-udruge.com/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-pravdanje:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2022. godinu

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godine županica Karlovačke županije donosi

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. „Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju" 

i

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za sve mjere iz programa potpora, izuzev mjere 1.7.

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godineOdluke o raspisivanju Javnog poziva, i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2022. godinu Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. „Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju“ i Listu prioritetnih prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za sve mjere iz programa potpora, izuzev mjere 1.7.

Datum objave Javnog poziva: 10. svibnja 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 10 lipnja 2022. godine (do iskorištenja sredstava)

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

MJERA 1.2. POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI
1.2.1. nabava sustava za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava),
1.2.2. nabava sustava za zaštitu od mraza
1.2.3. nabava sustava za obranu od tuče
1.2.4. nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima, vinogradima i ratarskim usjevima
1.2.5. nabavka opreme za biljnu proizvodnju uključujući i proizvodnju gljiva u zaštićenom prostoru
1.2.6. nabava opreme za zasjenjivanje biljnog materijala

MJERA 1.3. POTPORE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
1.3.1. nabava materijala za ograđivanje površina za uzgoj domaćih životinja na otvorenom
1.3.2. nabava silosa i drugih vrsta spremišta za stočnu hranu
1.3.3. nabava muzne opreme, mljekovoda i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
1.3.4. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za uzgoj stoke
1.3.5. nabava uzgojno valjanih grla u stočarstvu (goveda, konji, magarci, svinje, ovce,
koze, kokoši nesilice i purani za tov).

MJERA 1.4. POTPORE ZA EDUKACIJU I STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA POLJOPRIVREDNIKA

MJERA 1.5. POTPORE ZA OSIGURANJE USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

MJERA 1.6. POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU PRIRODNE NEPOGODE

MJERA 1.7. POTPORA ZA NABAVU MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

MJERA 1.8. POTPORA ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

MJERA 1.9. POTPORA ZA ANALIZU TLA STAJSKOG GNOJA I STOČNE HRANE (NAPOMENA: prijava se podnosi za nastale troškove analize tla i stajskog gnoja ukoliko podnositelj prijave nije prijavio iste troškove (račune) APPRRR na Operaciju 10.1.17 „Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama“ .
 

2. ULAGANJE U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

MJERA 2.2. POTPORE ZA UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI
2.2.1. nabava opreme za vinske podrume
2.2.2. nabava opreme za preradu i pakiranje voća i povrća
2.2.3. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata za preradu, pakiranje i
sušenje poljoprivrednih proizvoda

MJERA 2.3. UNAPREĐENJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI
2.3.1. nabava opreme za mini sirane i nabava opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja
2.3.2. nabava opreme za preradu mesa

MJERA 2.4. POTPORA ZA ANALIZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5. POTPORE ZA RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA
2.5.1. certificiranje proizvoda
2.5.2. uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju
2.5.3. potpora za opremanje proizvoda
2.5.4. potpora za označavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
2.5.5. sufinanciranje izrade web shopa

MJERA 2.6. POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POLJOPRIVREDE

MJERA 2.7. POTPORE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamata za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu poljoprivrednicima na području Karlovačke županije

Temeljem Odluke županice Karlovačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo raspisuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamata za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu poljoprivrednicima na području Karlovačke županije


Zahtjeve temeljem ovog Javnog poziva mogu podnositi poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i raspolažu poljoprivrednim površinama, stokom i bave se poljoprivrednom proizvodnjom za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.
 
Korisnici mogu plasirati kredite preko četiri poslovne banke na području Karlovačke županije: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D., KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. RIJEKA i OTP BANKA D.D.
 
Uvjeti za ostvarivanje i realizaciju kredita su:
Iznos kredita: od minimalno 20.000,00 do najviše 500.000,00 kuna/po korisniku.
Namjena kredita: prihvatljivi su troškovi nabave repromaterijala: sjeme i/ili presadnice i/ili umjetni gnoj i/ili zaštitna sredstva za proljetnu/jesensku sjetvu ratarskih i/ili povrtnih kultura, a troškovi povezani s proizvodnjom trajnih nasada nisu prihvatljivi
Rokovi korištenja i otplate kredita: maksimalno 12 mjeseci.
Kamatna stopa: za Korisnika kredita iznosi 0,00% (nulaposto) godišnje, fiksna,
Instrumenti osiguranja povrata kredita : prema uvjetima i poslovnoj politici Banke
Način isplate sredstava: bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača na temelju ispostavljenih računa

Javni poziv otvoren je od 29. ožujka 2022. do 1. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja kvote ove kreditne linije i/ili planiranih sredstava Proračuna Karlovačke županije.

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini

POŠTOVANI,
OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SU SREDSTVA PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE NAMJENJENA OSTVARIVANJU POTPORE IZ MJERE B – POTPORE SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA IZ JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE TEMELJEM PROGRAMA UNAPRJEĐENJA GOSPODARSTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI, ISKORIŠTENA U CIJELOSTI.
SUKLADNO NAVEDENOM KROZ APLIKACIJU ZA PRIJAVU PROJEKTA NEĆE SE MOĆI PODNOSITI ZAHTJEVI.
S POŠTOVANJEM,


U Karlovcu, 15. travnja 2022. godine

Temeljem Programa unapređenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

 Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini

Datum objave Javnog poziva: 24. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. studenog 2022. godine (do iskorištenja sredstava)

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera A - Organizacija gospodarskih događanja, manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva (prijavitelji: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Karlovačke županije, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje)

Mjera B - Potpore subjektima malog gospodarstva (prijavitelji: mikro, mali i srednji subjekti sa sjedištem u Karlovačkoj Županiji)
Podmjera 1. Sufinanciranje dokumentacije za nove investicije
Podmjera 2. Sufinanciranje nastupa na sajmovima
Podmjera 3. Sufinanciranje opreme za rad
Podmjera 4. Sufinanciranje edukacije poduzetnika, obrtnika i zaposlenih
Podmjera 5. Sufinanciranje marketinga i promocije
Podmjera 6. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i zaštitu intelektualnog vlasništva
Podmjera 7. Sufinanciranje razvoja i primjene inovacija Podmjera 8. Sufinanciranje tehnologija koje promiču tzv. zeleno gospodarstvo
 

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost