Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Odluka o odabiru projekata i dodjeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Lista prvenstva projektnih prijava s prijedlozima iznosa financijske potpore

Temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenje turizma Karlovačke županije u 2022. godini

Datum objave Javnog poziva: 21. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. travnja 2022. godine

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.


Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Uređenje, opremanje i označavanje objekata/sadržaja u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture

Mjera 2. Izrada projektne dokumentacije za objekte/zahvate javne turističke infrastrukture

Mjera 3. Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)


VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022.godini

Odluka o odabiru projekata/programa i dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2022. godini

Temeljem Odluke o izmjeni OdlukeOdluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje / financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2022. godini, županica Karlovačke županije donosi:

 
 

Datum objave: 21. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 10. svibnja 2022. godine

Prijave na natječaj se primaju u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
 
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
 
Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
 
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)
 
VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te telefonskim putem na broj telefona: 047 666 138.
 

Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini

 
Temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini i Odluke o raspisivanju javnog poziva Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije objavljuje
Datum objave Javnog poziva: 21. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. travnja 2022. godine
 
Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
 

Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Izrada studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske i infrastrukturne projekte, koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na dostupne mehanizme financiranja

Mjera 2. Unapređenje prometne infrastrukture

Mjera 3. Unapređenje infrastrukture javnog prijevoza putnika
 
Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost