Vijesti     -     Kontakti

Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za kratkoročne kredite - poljoprivreda

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Karlovačka županija, na temelju Odluke župana raspisala Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u kreditnu liniju za nabavu repromaterijala poljoprivrednicima na području Karlovačke županije.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je od 21. siječnja do zaključno 3. veljače 2022. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave prijave.

Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici na sljedeći način: uobičajenom poštom ili osobnom dostavom na adresu:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
PISARNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
VRANICZANYA 4
47000 KARLOVAC
 
„JAVNI POZIV BANKAMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA UKLJUČIVANJE U KREDITNU LINIJU
ZA NABAVU REPROMATERIJALA ZA SJETVU POLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE“
 
NE OTVARATI DO 1. SJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODABIR BANAKA“

 

Javni poziv Jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači na području Karlovačke županije u 2021. godini

Odluka o dodjeli potpore jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji u 2021. godini za sufinanciranje izrade Programa zaštite divljači

Prijave na OVAJ Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Datum objave Javnog poziva: 15. listopad 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 29. listopad 2021.

Cilj ovog Javnog poziva je potaknuti jedinice lokalnih samouprava na izradu i provođenje Programa zaštite divljači na području Karlovačke županije u 2021. godini, sukladno članku 47. Zakona o lovstvu.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1) Javni poziv
2) Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu

Odluka o dodjeli potpore za poticanje razvoja lovstva u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu 

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
Datum obajave: 28.rujna 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 28.listopada 2021.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora za provođenje projekata iz područja lovstva, koji su u programu rada Upravnog odjela za gospodarstvo, a odnose se na:

  • MJERA 1. GOSPODARENJE S DIVLJAČI, ZAŠTITA DIVLJAČI I LOVIŠTA
  • MJERA 2. IZRADA DOKUMENTACIJE I PROMIDŽBENOG MATERIJALA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA
  • MJERA 3. POVEĆANJE KVALITETE INFRASTRULTURE U LOVIŠTIMA
  • MJERA 4. PREZENTACIJE I EDUKACIJE IZ PODRUČJA LOVSTVA

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
1) Javni poziv
2) Odluka o raspisivanju Javnog poziva
3) Upute za prijavitelje


Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2021.godini

 
Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo,poljoprivredu,turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode Udruge na području Karlovačke županije u 2021.godini
 
Prijave na natječaj se primaju u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
 
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.
Datum obajave: 27.rujna 2021.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 27.listopada 2021.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
 
OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA:
4) Obrazac opisa programa
5) Obrazac proračuna
 
OBRASCI ZA PROCJENU KVALITETE
7) Obrazac za procjenu kvalitete
 
PO ODOBRAVANJU SREDSTAVA OD KORISNIKA ĆE SE ZATRAŽITI SLJEDEĆE:
9) Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe
10) Potvrda o nepostojanju duga
 
OBRASCI ZA PROVEDBU PROGRAMA:
12) Obrazac opisnog izvještaja
13) Obrazac financijskog izvještaja
 
 
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)
 
VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te telefonskim putem na broj telefona: 047 666 138.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost