Vijesti     -     Kontakti

Odluka o odabiru projekata i dodijeli sredstava temeljem Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini

Na temelju članka 47. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/2023), članka 24. Odluke o izvršavanju proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 50a/23 i 16b/24) i točke 7. Programa unapređenja turizma Karlovačke županije u 2024. godini („Glasnik Karlovačke županije“ broj 8/2024) županica Karlovačke županije donosi

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost