Vijesti     -     Kontakti

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 29/23), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 54a/22, 22b/23, 40b/23 i 54a/23), Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. – 2023. godine („Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/21 i 11/22, u daljnjem tekstu: Program potpora) a sukladno članku 4. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu (KLASA: 320-01/23-02/2; URBROJ: 2133-05-02/02-23-01 od 17. svibnja 2023. godine) županica Karlovačke županije donosi

ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti za sve mjere iz Programa potpora, izuzev mjere 1.7. u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

i

O D L U K U
o dodjeli potpora male vrijednosti za Mjeru 1.7. Potpora za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost